+38 050 836-00-34

Створення сайту в Києві під ключ

Створення сайту в Києві під ключ

Дата публікації: 31.03.2019

Створення сайту в Києві під ключ

Інтернет сьогодні став тим місцем, в якому щодня відбувається величезна кількість продажів і угод. Кожна, навіть невелика компанія, прагнути створити сайт, працювати над його просуванням в мережі і залучати якомога більше покупців на свою торгову площадку. Є кілька способів стати власником власного сайту: створити сайт в Києві за допомогою одного з конструкторів або придбати вже готовий і розкручений проект, заточений під певну категорію покупців. Однак існує ще один дуже дієвий варіант - створення, розкрутка та просування сайту в Києві.

 

ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄ СОБОЮ РОЗРОБКА САЙТУ ПІД КЛЮЧ

Приставка «під ключ» при створенні та просуванні сайтів, що міститься у виконанні послуги, практично, ні чим не відрізняє дану роботу, від просто створення сайту. Відмінності можуть бути лише в розрізі виконання веб-студією якийсь вузьконаправленої профільної спеціалізації у веб-розробках. Це може бути, наприклад, створення дизайну.

 

Головне визначення створення сайту під ключ, має на увазі виконання розробником всіх необхідних умов і вимог, що дозволяють зробити сайт в Києві, і запустити повністю готовий проект, що включає в себе:

 

маркетинговий аналіз;

верстку сайту і програмування;

вибір домену, хостингу;

розробку ексклюзивного дизайну;

підключення сайту до системи управління;

прогін і запуск готового проекту.

Таким чином, компанія по створенню сайтів під ключ, виконує набір послідовних дій, оплата яких входить в остаточну вартість всього проекту. Що це означає для недосвідченого користувача, що замовляє таку послугу в перший раз? Він повинен знати, що в вартість створення сайтів під замовлення в Києві ще не входять такі послуги, як:

 

платна розкрутка і просування сайтів;

створення контенту;

оплата домену та хостингу;

розробка логотипу компанії та брендингу.

Всі названі послуги є продовженням формування образу сайту для його успішного функціонування, а вартість підтримки та супроводу сайту обговорюється додатково під час узгодження проекту розробника з замовником.

 

ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ПІД КЛЮЧ

повна взаємодія і взаєморозуміння між клієнтом і виконавцем замовлення;

повний спектр послуг для розробки і успішного запуску сайту;

зовнішня і внутрішня оптимізація ресурсу;

надання професійної технічної підтримки сайтів з боку веб-студії при подальшій експлуатації сайту.

Замовляючи створення сайтів під ключ, клієнт отримує грамотну команду професіоналів, налаштованих на успіх і вміють втілювати в життя свої ідеї, і побажання клієнта. Кожен член команди знає свою роботу і вміє почути свіжі думки, і плідно співпрацювати з замовником. Виконання під ключ - це проект, який представляє собою повноцінний ресурс, готовий до подальшого розвитку, просуванню і оптимізації сайту.

 

НЕДОЛІКИ СТВОРЕННЯ САЙТУ ПІД КЛЮЧ

Хоча створення сайтів в веб-студії Site-pro дуже ефективний спосіб отримання в стислі терміни чинного інтернет ресурсу, але він і найдорожчий. У разі, якщо розроблений проект не досягне своєї мети - це колосальні втрати: фінансові, моральні, тимчасові.

 

Іноді можна отримати не той результат, до якого прагне спочатку замовник. Таке може відбуватися через непорозуміння сторін. Тому перед тим, як звертатися із замовленням до фахівців, краще провести моніторинг веб-студій, ознайомиться з відгуками про їх роботі. Звернувшись в професійну веб-студію в Києві, що займається розробкою сайтів, ви точно потрапите до потрібних фахівців, які добре знають свою роботу. Тут вміють працювати з замовником і випускають під ключ продукт високої якості, а також виробляють комплексне обслуговування і підтримку сайту.

Интернет сегодня стал тем местом, в котором ежедневно происходит огромное количество продаж и сделок. Каждая, даже небольшая компания, стремиться создать сайт, работать над его продвижением в сети и привлекать как можно больше покупателей на свою торговую площадку. Есть несколько способов стать владельцем собственного сайта: создать сайт в Киеве с помощью одного из конструкторов или приобрести уже готовый и раскрученный проект, заточенный под определенную категорию покупателей. Однако существует еще один очень действенный вариант – создание, раскрутка и продвижение сайта в Киеве.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАЗРАБОТКА САЙТА ПОД КЛЮЧ

Приставка «под ключ» при создании и продвижении сайтов, содержащаяся в выполнении услуги, практически, ни чем не отличает данную работу, от просто создания сайта. Отличия могут быть лишь в разрезе выполнения веб-студией какой-то узконаправленной профильной специализации в веб-разработках. Это может быть, к примеру, создание дизайна.

Главное определение создания сайта под ключ, имеет в виду выполнение разработчиком всех необходимых условий и требований, позволяющих сделать сайт в Киеве, и запустить полностью готовый проект, включающий в себя:

 • маркетинговый анализ;
 • верстку сайта и программирование;
 • выбор домена, хостинга;
 • разработку эксклюзивного дизайна;
 • подключение сайта к системе управления;
 • прогонка и запуск готового проекта.

Таким образом, компания по созданию сайтов под ключ, выполняет набор последовательных действий, оплата которых входит в окончательную стоимость всего проекта. Что это значит для неопытного пользователя, заказывающего такую услугу в первый раз? Он должен знать, что в стоимость создания сайтов под заказ в Киеве еще не входят такие услуги, как:

 • платная раскрутка и продвижение сайтов;
 • создание контента;
 • оплата домена и хостинга;
 • разработка логотипа компании и брендинга.

Все названные услуги являются продолжением формирования образа сайта для его успешного функционирования, а стоимость поддержки и сопровождения сайта обсуждается дополнительно во время согласования проекта разработчика с заказчиком.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ ПОД КЛЮЧ

 • полное взаимодействие и взаимопонимание между клиентом и исполнителем заказа;
 • полный спектр услуг для разработки и успешного запуска сайта;
 • внешняя и внутренняя оптимизация ресурса;
 • оказание профессиональной технической поддержки сайтов со стороны веб-студии при дальнейшей эксплуатации сайта.

Заказывая создание сайтов под ключ, клиент получает грамотную команду профессионалов, настроенных на успех и умеющих претворять в жизнь свои идеи, и пожелания клиента. Каждый член команды знает свою работу и умеет услышать свежие мысли, и плодотворно сотрудничать с заказчиком. Выполнение под ключ – это проект, представляющий собой полноценный ресурс, готовый к дальнейшему развитию, продвижению и оптимизации сайта.

НЕДОСТАТКИ СОЗДАНИЯ САЙТА ПОД КЛЮЧ

Хотя создание сайтов в веб-студии Site-pro очень эффективный способ получения в сжатые сроки действующего интернет ресурса, но он и самый дорогостоящий. В случае, если разработанный проект не достигнет своей цели – это колоссальные потери: финансовые, моральные, временные.

Иногда можно получить не тот результат, к которому стремится изначально заказчик. Такое может происходить из-за недопонимания сторон. Поэтому перед тем, как обращаться с заказом к специалистам, лучше провести мониторинг веб-студий, ознакомится с отзывами о их работе. Обратившись в профессиональную веб-студию в Киеве, занимающуюся разработкой сайтов, вы точно попадете к нужным специалистам, которые хорошо знают свою работу. Здесь умеют работать с заказчиком и выпускают под ключ продукт высокого качества, а также производят комплексное обслуживание и поддержку сайта.

Site-pro.top